Jumaat, 25 November 2011

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
(Tanpa Program LINUS - Numerasi)

Mata Pelajaran dan kelas : Matematik Tahun Dua Cergas
Topik : Tolak Dalam Lingkungan 1000
Masa : 30 minit
Standard Kandungan : 3.1 Menolak sebarang dua nombor.
Standard Pembelajaran :
(i) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula,

Objektif Pembelajaran : Murid dapat
(i) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula,


Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
• Murid menulis ayat matematik berdasarkan gambar yang diberikan.
• Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula dalam bentuk lazim.
• Membuat padanan ayat matematik dengan jawapannya.


Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
• Kreativiti , pemerhatian dan memadan.

Bahan Bantu Belajar:
Gambar objek, Lembaran kerja.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p dan perbincangan.

Refleksi:
2 daripada 30 murid yang belum mencapai objektif pembelajaran akan dibimbing dalam kelas akan datang.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
(Berserta Program LINUS - Numerasi)


Mata Pelajaran dan kelas : Matematik Tahun Dua Cergas
Topik : Tolak Dalam Lingkungan 1000
Masa : 30 minit
Standard Kandungan : 3.1 Menolak sebarang dua nombor.
Standard Pembelajaran :
(i) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula,

Objektif Pembelajaran : Murid dapat
(i) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula,

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
Murid Perdana
• Murid menulis ayat matematik berdasarkan gambar yang diberikan.
• Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula dalam bentuk lazim.
• Membuat padanan ayat matematik dengan jawapannya.

Murid LINUS (Numerasi)
• Menggunakan objek maujud untuk menerangkan operasi tolak.
• Menggunakan jadual nombor 1 hingga 100 (LAMPIRAN)untuk membimbing murid
• Menolak sebarang dua nombor hingga dua digit tanpa mengumpul semula dalam bentuk lazim.
.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
• Kreativiti dan inovasi (imaginasi)

Bahan Bantu Belajar:
Gambar objek, Lembaran kerja, jadual nombor, objek maujud.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi:
28 daripada 30 murid aras perdana mencapai objektif pembelajaran. 2 murid yang belum menguasai dibimbing melalui aktiviti pengukuhan. 1 daripada 3 murid Linus belum mencapai objektif pembelajaran akan dibimbing pada masa akan datang.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan