Khamis, 8 Disember 2011

Pengenalan

KSSR diperkenalkan untuk mewujudkan generasi pelajar yang boleh mencari ilmu sendiri, sejajar dengan perkembangan teknologi dalam hidupan seharian tanpa melupai asal usul serta pegangan agama (rohani) dan mengabaikan kesihatan (jasmani). KSSR juga menambahkan beberapa elemen dalam kurikulum yang mempunyai teras keusahawanan dan teknologi maklumat (ICT), sejajar dengan keperluan negara untuk menghasilkan generasi usahawan yang bukan sekadar pengguna, tetapi adalah bakal pencipta teknologi yang boleh membangkitkan negara Malaysia ke aras negara maju. 


Berikut adalah kandungan dalam taklimat KSSR yang diedarkan kepada sekolah-sekolah
untuk dikongsi bersama ibu bapa.


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

Latar Belakang

1. Gagasan ke 3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 – menuntut supaya pendidikan Negara memberi penekanan kepada :
 • Pembangunan modal insan
 • Penghasilan pelajar celik minda
 • Pembentukan warganegara yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat
 • Program yang membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab.
 2. Teras ke 2 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan:

 • Dasar – membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni.
 • Matlamat – memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerap nilai


3. Oleh itu, kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa releven bagi melahirkan modal insan yang seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan.


Sejarah Kurikulum Sekolah Rendah

1983 - Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)

1993 - Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

2003 - KBSR (semakan)

2011 - Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)


KONSEP KURIKULUM TRANSFORMASI SEKOLAH RENDAH
 • Berteraskan Falsafah Pendidikan Negara (FPN)
 • Berasaskan Prinsip KBSR:
 • Pendekatan bersepadu
 • Perkembangan individu secara menyeluruh
 • Peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid
 • Pendidikan seumur hidup

BENTUK KURIKULUM TRANSFORMASI
Komunikasi
 • Penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi

Sains & Teknologi
 • Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik
 • Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik
 • Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi

Perkembangan Fizikal & Estetika
 • Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri
 • Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi

Kerohanian, Sikap & Nilai
 • Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai

Kemanusiaan
 • Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global
 • Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan

Keterampilan Diri
 • Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum

KURIKULUM BERASASKAN STANDARD

 • Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran
 • Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.
 • Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.


Mengapa Standard?
 • Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan.
 • Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas.
 • Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning).
 • Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran.
 • Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah .

Tiada ulasan:

Catat Ulasan